Bezieling

Iedere kunstenaar
Heeft ergens in zijn achterhoofd
Iets van een patroon
Een soort architectuur
Het is zoiets als het landschap
Van zijn dromen
De soort wereld
Die hij zou willen scheppen
Of waar hij in zou willen reizen
De vreemde flora en fauna
Zijn eigen geheime planeet
De dingen waar hij graag aan denkt
De gehele atmosfeer
Patroon of structuur van groei
Beheerst al zijn scheppingen
Hoe gevarieerd ze ook zijn


(gelezen op een expositie)